Leczenie wysiękowego zapalenia ucha środkowego

Leczenie wysiękowego zapalenia ucha środkowego opiera się głównie na stosowaniu leków sterydów donosowych oraz rehabilitacji trąbki słuchowej.

Często zaleca się stosowanie inhalacji aerozolowo- wibracyjnych AMSA. Jeżeli mimo zastosowanego leczenia nie ma poprawy- zaleca się odaspirowanie płynu i założenie drenu wentylacyjnego do chorego ucha w warunkach szpitalnych.

Brak wyników
03