Choroby nosa i zatok

Jedną z najczęstszych przypadłości , z którą zgłaszają się pacjenci do otorynolaryngologa są choroby nosa, zatok przynosowych. Utrudnione oddychanie nosem może być spowodowane czynnikami zakaźnymi  to jest wirusami, bakteriami czy też grzybami, czynnikami alergicznymi, bądź związane z nieżytem nosa naczynioruchowym lub też chorobami organicznymi - zaburzeniami w budowie anatomicznej nosa i zatok. Standardowym postępowanie w diagnostyce chorób nosa i zatok jest prawidłowe zebranie wywiadu od pacjenta, badanie wziernikowe nosa z oceną drożności nosa. Często zwykłym badaniem wziernikowym można dojrzeć znaczne deformacje przegrody nosowej lub polipy utrudniające oddychanie i będące najczęściej przejawem przewlekłego stanu zapalnego błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Najczęściej zmianom polipowatym w nosie towarzyszy alergia wziewna lub też astma oskrzelowa.

Obecnie standardowym postępowanie jest endoskopia nosa, nosogardła i krtani. W badaniu fiberoskopowym oceniamy ujścia trąbek słuchowych, przerosty migdałka gardłowego, stan błony śluzowej wskazujący na proces zapalny lub obraz refluksowego zapalenia błony śluzowej gardła. Badaniem fiberoskopowym można również ocenić stan narządu mowy – krtań. Badanie fiberoskopowe jest również przydatne w wykluczaniu chorób o podłożu onkologicznym.

03