Shift- OAE

Badanie shitf – OAE ( ocena przesunięcia w fazie otoemisji akustycznej ) jest badaniem wykonywanym przy podejrzeniu choroby Meniere’a. Badanie najlepiej jest wykonać do 5 dni
po ostrym napadzie zawrotów głowy. Badanie nie jest diagnostyczne u pacjentów z wyjściowo nieprawidłowym wynikiem badania otoemisji akustycznej ( DPOAE ).

Zaleca się wcześniejszą konsultację otolaryngologiczną.

 

Czas trwania badania około 30 minut.

Brak wyników
03