Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środowego

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego może pojawić się po przechorowaniu ostrego stanie zapalenia ucha środkowego lub w wyniku przedłużającego się nieżytu nosa z zaburzeniem drożności trąbek słuchowych.

 

Zgłaszane objawy:

- uczucie rozpierania w uchu, zatkania ucha, 

- pogorszenie słuchu,

- trzeszczenie, przelewanie się w uchu szczególnie w trakcie wydmuchiwania nosa,

- czasem może towarzyszyć ból ucha,

- zatkanie nosa, przewlekły katar,

- szum w uchu.

W badaniu otoskopowym za błoną bębenkową widoczny jest płyn lub też pęcherzyki powietrza. 

Badaniem potwierdzającym wysiękowe zapalenie ucha środkowego jest tympanometria. 

 

 

Leczenie wysiękowego zapalenia ucha środkowego opiera się głównie na stosowaniu leków sterydów donosowych oraz rehabilitacji trąbki słuchowej.

Często zaleca się stosowanie inhalacji aerozolowo- wibracyjnych AMSA. Jeżeli mimo zastosowanego leczenia nie ma poprawy- zaleca się odaspirowanie płynu i założenie drenu wentylacyjnego do chorego ucha w warunkach szpitalnych.

Brak wyników
03