Zaburzenia słuchu

Podstawą diagnostyki zaburzeń słuchu jest badanie otoskopowe z oceną błony bębenkowej, wykluczeniem ostrych i przewlekłych stanów zapalnych. Przed diagnostyką audiologiczną uszy powinny być dokładnie oczyszczone z zalegającej woskowiny.

Zaburzenia słuchu dzielimy na:

- przewodzeniowe,

- odbiorcze czyli czuciowo- nerwowe,

- oraz mieszane, zarówno przewodzeniowe jak i odbiorcze,

 

Podstawowe badania audiologiczne:

-audiometria impedancyjna w tym odruchy z mięśnia strzemiączkowego ipsi- i kontralateralne,

-otoemisje akustyczne,

-audiometria tonalna.

03