Badanie dynamicznej ostrości widzenia (DVA)

Test dynamicznej ostrości widzenia ( DVA ) jest badaniem pozwalającym na czynnościową
ocenę odruchu przedsionkowo- ocznego. Badanie polega na ocenie zachowania ostrości widzenia w trakcie ruchu głową względem
spoczynku.

Zastosowanie systemu AVD pozwala na rehabilitacje dynamicznej ostrości widzenia.
Prawidłowo funkcjonujący błędnik odpowiada za stabilizację obrazu w dołku siatkówki
i utrzymanie ostrości widzenia podczas ruchów głowy. W przypadku zaburzenia funkcjonowania drogi przedsionkowo-ocznej dochodzi do utraty zdolności utrzymania ostrości widzenia a niektórych przypadkach nawet do oscylopsji, czyli ciągłego drgania obrazu.

System AVD lub inaczej DVA składa się ze specjalnego kasku z czujnikami ruchu,
komputera ze specjalnym oprogramowaniem i ekranu na którym wyświetlane są
odpowiednie znaki, np. litery. Pacjent ma za zadanie odczytywać te znaki podczas ruchów głowy będących kontrolowanych komputerowo.

 

Badanie nie wymaga szczególnego przygotowania ze strony pacjenta. Trwa 15 minut.

Brak wyników
03