Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środowego

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego może pojawić się po przechorowaniu ostrego stanie zapalenia ucha środkowego lub w wyniku przedłużającego się nieżytu nosa z zaburzeniem drożności trąbek słuchowych.

 

Zgłaszane objawy:

- uczucie rozpierania w uchu, zatkania ucha, 

- pogorszenie słuchu,

- trzeszczenie, przelewanie się w uchu szczególnie w trakcie wydmuchiwania nosa,

- czasem może towarzyszyć ból ucha,

- zatkanie nosa, przewlekły katar,

- szum w uchu.

W badaniu otoskopowym za błoną bębenkową widoczny jest płyn lub też pęcherzyki powietrza. 

Badaniem potwierdzającym wysiękowe zapalenie ucha środkowego jest tympanometria. 

03