Przewlekłe zapalenie ucha środkowego

Przewlekłe zapalenie ucha środkowego jest stanem zapalnym ucha środkowego utrzymującym się
dłużej niż 3 miesiące.

Symptomy najczęściej zgłaszane przez pacjentów z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego:
- pogorszenie słuchu lub też zaburzenia słuchu ( trzeszczenia, przelewania, szumy uszne ),
- ból, rozpieranie lub dyskomfort w uchu,
- wyciek z ucha treści o różnym charakterze tj. krwistym, ropnym, śluzowym lub surowiczym,
- ból głowy towarzyszący wyciekowi z ucha, 
- często objawom towarzyszą niedrożność nosa lub katar,

 

Przewlekłe zapalenie ucha środkowego może objawiać się tylko wyciekiem z ucha. Każdy wyciek z
ucha nie powinien być bagatelizowany ze względu na dużą możliwość występowania poważnych
powikłań takich jak zapalenie wyrostka sutkowatego, porażenie nerwu twarzowego, zapalenie opon
mózgowo- rdzeniowych lub mózgu.

Przewlekłemu zapaleniu ucha środkowego może towarzyszyć perforacja błony bębenkowej lub też
proces zapalny z tworzącą się ziarniną niszczącą łańcuch kosteczek słuchowych. Wyciek z ucha może
być również spowodowany perlakiem niszczącym kość skroniową lub też inne struktury ucha
środkowego.

 

Leczenie przewlekłego zapalenia ucha środkowego dzieli się na:
- leczenie zachowawcze np. antybiotykoterapia
- leczenie operacyjne ( usunięcie perlaka lub ziarniny zapalnej, ewentualnie operacje poprawiające
słuch )

Brak wyników
03