Badanie V-HIT

- Head impuls test , czyli test pchnięcia głową wykonywany przy podejrzeniu uszkodzenia
obwodowego układu równowagi w trakcie badania wideonystagmoskopowego.
Badanie polega na ocenie odruchu przedsionkowo- ocznego przy specyficznych ruchu głową
w płaszczyźnie poziomej. Badanie nie wymaga szczególnego przygotowania ze strony pacjenta.

Brak wyników
03