Badania Endoskopowe

Laryngologia jest dziedziną medycyny, gdzie badaniem bezpośrednim trudno jest dokładnie ocenić
stan błony śluzowej nosa, zatok przynosowych, nosogardła, gardła czy też krtani. Do badań
diagnostycznych trudno dostępnych miejsc używamy wideonasofaryngoskopu. Dzięki nowoczesnej
technologii możemy robić zdjęcia, nagrywać filmy z miejsc niedostępnych tradycyjnymi narzędziami
laryngologicznymi.

Główne zastosowanie badań endoskopowych:
- u dzieci oraz u osób dorosłych ocena nosogardła ( ocena stopnia obturacji nosogardła),
- szukanie miejsc krwawienia w obrębie narządów otorynolaryngologicznych,
- ocena anomalii anatomicznych budowy nosa, stanów zapalnych błony śluzowej nosa, zatok
przynosowych,
- ocena przerostu migdałków: gardłowego, językowego, podniebiennych),
- ocena patologii w obrębie gardła środkowego i dolnego,
- diagnostyka refluksu krtaniowego,
- diagnostyka chrypki oraz zaburzeń głosu,
- różnicowanie stanów zapalnych ze zmianami nowotworowymi,

Badanie endoskopowe jest badaniem nieinwazyjnym. Nie wymaga szczególnego przygotowania ze
strony pacjenta. Trwa około 10 minut.

Brak wyników
03