Krwotok z nosa

Krwawienie z nosa należy do diagnostyki etapowej i zwraca uwagę na ustaleniu przyczyny miejscowej lub podłoża ogólnoustrojowego (krwawienie objawowe). W niektórych przypadkach dokładnie zebrany wywiad pozwala na wstępne ustalenie przyczyny. Badania które się wykonuje to endoskopowe i rynoskopowe badanie jam nosa oraz badania obrazowe. Podstawowy element diagnostyki stanowi konsultacja internistyczna, a także konsultacja hematologiczna, gdyż krwawienia objawowe stanowią aż 75% wszystkich krwawień z nosa.

Postępowanie z krwawieniami z nosa zależy od wielkości krwawienia oraz czasu jego trwania.

Standardowym postępowaniem przy krwawieniu z nosa jest założenie tamponady przedniej nosa. Jeżeli widoczne jest miejsce krwawienia zaleca się zastosowanie przyżegania chemicznego lub elektrokoagulacji w znieczuleniu miejscowym.

Przy krwawieniach masywnych zakłada się tamponadę tylną i zalecana jest hospitalizacja.

 

Przyczyny krwawienia z nosa:

- nieprawidłowo kontrolowane nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca,

- niedobory witamin mający wpływ na kruchość naczyń krwionośnych lub też krzepliwość krwi,

-przedawkowanie leków przeciwkrzepliwych np. acenokumarolu,

- uszkodzenie wątroby, niskie stężenie czynników krzepnięcia oraz witaminy K,

- układowe zapalenia naczyń,

- zaburzenia hematologiczne np. małopłytkowość,

- alergiczny nieżyt nosa powoduje znaczną kruchość błony śluzowej nosa,

- przedawkowanie leków przeciwzapalnych w trakcie przeziębienia,

- znaczne skrzywienie przegrody nosowej,

- zmiany nowotworowe nosa, ziarniniak przegrody nosa,

- zmiany zapalne nosa i zatok przynosowych.

Brak wyników
03